Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2018

ellin
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafeszyn feszyn

October 28 2014

ellin
8416 a77a
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viaLost145 Lost145
9962 cff9
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaLost145 Lost145
ellin
5055 a7d4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaLost145 Lost145
ellin
7711 6ffc 500
Reposted fromhooded hooded viaLost145 Lost145
ellin
6139 548b 500
widok z sypialni.
Reposted frombialetulipany bialetulipany viaLost145 Lost145
ellin
Chcę robić tylko to, co lubię, jak dzień długi. Posiedzieć przy stoliku w kawiarnianym ogródku, pooglądać wystawy, pospacerować w deszczu, dobrze się bawić i może przeżyć coś niezwykle ekscytującego.
— Audrey Hepburn
Reposted fromriseme riseme vianouilles nouilles
2675 461f
Reposted fromtayfun tayfun viamalinowowa malinowowa
ellin
3924 54d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamalinowowa malinowowa
ellin
2960 63c7
Reposted fromajema ajema viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
ellin

September 28 2014

ellin
6627 60bd
Reposted fromdrobnostki drobnostki viamalinowowa malinowowa
ellin
ellin
Najprostsze wyjście ze stanu depresji, to wejście w stan upojenia.
Reposted fromscorpix scorpix viamalinowowa malinowowa
ellin
Reposted fromslonecznik slonecznik viamalinowowa malinowowa

September 23 2014

ellin
Za pieniądze można mieć zegarek, ale nie czas.
Za pieniądze można mieć budynek, ale nie dom.
Za pieniądze można mieć seks, ale nie miłość.
Za pieniądze można mieć lekarstwa,ale nie zdrowie.
Za pieniądze można mieć posadę, ale nie poważanie.
Za pieniądze można mieć władzę, ale nie szacunek.
Za pieniądze można mieć ubranie, ale nie dobry gust.
Jednym słowem, za pieniądze można mieć... ale nie można być.
— Katarzyna Grochola
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaK8 K8
ellin
9002 80ce
Reposted fromyourtitle yourtitle viaK8 K8
ellin
0438 d768 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaK8 K8
5651 6488
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaK8 K8
ellin
Ja nie dla ludzi chcę być kimś - Mówi Kasia - Chcę być kimś dla siebie. 
— "Panna Nikt"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaK8 K8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl